ตะแกรงเหล็ก

ตะแกรงเหล็ก – ตแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กยืด

จำหน่าย ตะแกรงเหล็ก รูปแบบต่างๆ ทั้งตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กยืด เหมาะสำหรับงานตกแต่ง งานออกแบบภายใน-ภายนอกอาคาร สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รั้ว ฝ้าเพดาน ขั้นบันได หรือผนังกั้นห้อง  ตะแกรงเหล็กฉีกนี้ มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักกัดทับบนแผ่นได้มาก โดยไม่บิดงอ หรือสูญเสียรูปทรง และมีน้ำหนักเบา สอบถามรายละเอียดและราคาสินค้าเพิ่มเติม โทร. 095-546-9642 , 093-945-0592 , 02-991-5880

ลายตะแกรง รุ่น ขนาด ความหนา สัน น้ำหนัก/แผ่น
(4’x8’)
น้ำหนัก/แผ่น
(5’x10’)
ตะแกรงเหล็ก XS-31
XS-32
XS-33
12×30.50 mm.
12×30.50 mm.
12×30.50 mm.
1.20 mm.
1.60 mm.
2.30 mm.
1.50 mm.
2.00 mm.
3.00 mm.
7.01 kg
12.50 kg
26.80 kg
10.96 kg
19.46 kg
41.94 kg

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41
XS-42
XS-43
22×50.80 mm.
22×50.80 mm.
22×50.80 mm.
1.60 mm.
2.30 mm.
3.20 mm.
2.00 mm.
2.50 mm.
3.50 mm.
6.78 kg
12.20 kg
23.80 kg
10.59 kg
19.04 kg
37.16 kg

ตะแกรงเหล็ก XS-51
XS-52
XS-53
25×61 mm.
25×61 mm.
25×61 mm.
1.60 mm.
2.30 mm.
3.20 mm.
2.50 mm.
3.00 mm.
4.00 mm.
7.46 kg
12.90 kg
23.90 kg
9.59 kg
20.11 kg
37.39 kg

ตะแกรงเหล็ก XS-61
XS-62
XS-63
34×76.20 mm.
34×76.20 mm.
34×76.20 mm.
2.30 mm.
3.20 mm.
4.50 mm.
3.00 mm.
4.00 mm.
5.00 mm.
9.48 kg
17.60 kg
30.90 kg
14.82 kg
27.45 kg
48.31 kg

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-71
XS-72
XS-73
50×152.4 mm.
50×152.4 mm.
50×152.4 mm.
2.30 mm.
3.20 mm.
4.50 mm.
3.50 mm.
4.00 mm.
5.00 mm.
7.52 kg
11.92 kg
21.02 kg
11.75 kg
18.67 kg
32.79 kg

ตะแกรงเหล็ก XG-11
XG-12
XG-13
XG-14
34×135.4 mm.
34×135.4 mm.
34×135.4 mm.
34×135.4 mm.
4.50 mm.
6.00 mm.
6.00 mm.
8.00 mm.
7.00 mm.
7.00 mm.
9.00 mm.
9.00 mm.
43.10 kg
57.70 kg
74.00 kg
98.70 kg
67.40 kg
90.10 kg
116.0 kg
154.0 kg

ตะแกรงเหล็ก XG-21
XG-22
XG-23
XG-24
36×101.6 mm.
36×101.6 mm.
36×101.6 mm.
36×101.6 mm.
4.50 mm.
6.00 mm.
6.00 mm.
8.00 mm.
7.00 mm.
7.00 mm.
9.00 mm.
9.00 mm.
40.70 kg
54.40 kg
70.10 kg
93.30 kg
63.60 kg
85.00 kg
110.0 kg
146.0 kg